văn bản

VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG‎

VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG‎

NĐ 126/2007/NĐ-CP chi tiết Luật 72/2006/QH11 về người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 1 Điều 1. Khu vực, ngành nghề và công việc bị cấm đi làm việc ở nước ngoài (khoản 4 Điều 7 của …